Team

Taras Låvenberg, VD
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap från Stockholms universitet. Taras har arbetat på East Capital Asset Management AB och Lagerkvist & Partners AB. Taras arbetar med företagets styrning.

Liana Swindoll, Styrelseledamot
Juristexamen från Stockholms universitet samt studier i internationella relationer. Liana har genomfört internship på Modern Age Capital AB.

Max M., External Relations Manager
Magisterexamen i företagsekonomi samt en kandidatexamen i psykologi med inriktning mot organisation och ekonomi från Stockholms universitet. Max har arbetat på American Express, SEB och Securitas.