Team

Taras Låvenberg, VD
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap från Stockholms universitet. Taras har arbetat på East Capital Asset Management AB och Lagerkvist & Partners AB. Taras arbetar med företagets styrning.

Liana Swindoll, Styrelseledamot och konsult
Juristexamen från Stockholms universitet samt studier i internationella relationer. Liana har genomfört internship på Modern Age Capital AB. Liana arbetar med företagets administration.

Top